• Korzystanie z serwisu internetowego oznacza zgodę na wykorzystanie plików Cookies, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze Państwa przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
 • REPLAS RECYCLING PLASTICS

  Producent modyfikowanych re-granulatów HDPE i PP

    Certified Recycling

  PROJEKT „RECYKLING + EDUKACJA”

  GENEZA PROJEKTU

  Zdając sobie sprawę z wyzwań w zakresie ochrony dziedzictwa naturalnego oraz roli jaką w realizacji wizji zrównoważonego wykorzystania zasobów Ziemi przez obecne i przyszłe pokolenia spełniać będzie gruntowna edukacja pro-ekologiczna a jednocześnie będąc świadomym społecznej odpowiedzialności biznesu oraz potencjału wiedzy i doświadczenia zgromadzonego na przestrzeni wielu lat przez rodzime firmy w zakresie recyklingu uruchomiliśmy w porozumieniu z placówkami oświatowymi z naszego terenu oraz administracją lokalną projekt „RECYKLING + EDUKACJA”.

  Ideą projektu jest połączenie wysiłków różnych podmiotów (przedsiębiorstw, szkół, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, administracji państwowej i samorządowej oraz osób fizycznych) w procesie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego (ekologia) i ponownego wykorzystania materiałów (recykling) ze szczególnym akcentem na tworzywa sztuczne i gumę (plasto- i elastomery). Projekt ma formułę otwartą i na każdym etapie mogą do niego przystępować kolejne podmioty wnosząc swój merytoryczny czy też organizacyjny wkład w przygotowanie i realizację procesu edukacyjnego w zakresie objętym projektem.

   

  SYGNATARIUSZE i PARTNERZY

  W dniu 14.11.2019r. podpisane zostało Porozumienie, którego Sygnatariuszami zostali:

  W międzyczasie partnerstwo w ramach Projektu zadeklarowali:

   

  CELE PROJEKTU

  Celem strategicznym projektu jest podnoszenie wśród dzieci i młodzieży poziomu wiedzy o procesach recyklingu oraz ich znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społecznego, ochrony naturalnych zasobów Ziemi  i realizacji celów gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodatkowo projekt ma obudzić wrażliwość młodych ludzi wobec zagadnień praktycznej ochrony środowiska oraz zmotywować do konkretnych działań pro-ekologicznych.

  Realizując cel strategiczny projektu zdefiniowano dotychczas następujące cele doraźne:

   

  ZARZECZE – listopad 2019r.

  MISJA

  Tworzywa sztuczne, zwane popularnie „plastikami” to materiały idealnie wprost nadające się do wielokrotnego przetwórstwa a ich skuteczna „reinkarnacja” nazywana recyklingiem jest wyzwaniem dla współczesnego człowieka. Nie tylko Unijna Dyrektywa z 2015 roku i przyjęta w niej „Strategia gospodarki o obiegu zamkniętym” (Circular Economy Strategy) ale przede wszystkim moralne zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń obliguje producentów wyrobów z tworzyw sztucznych do stosowania nawrotu surowcowego (tzw. „recyklatów”) i to w coraz większym stopniu. Naszym zadaniem jest przejmować z rynku poużytkowe i poprodukcyjne odpady polietylenu oraz polipropylenu a następnie modyfikując ich właściwości fizyko-chemiczne doprowadzać je do postaci w niczym nie ustępującej surowcom oryginalnym.

  W wyniku wnikliwej analizy parametrów reologicznych i wytrzymałościowych oraz zastosowania sprawdzonych receptur modyfikacji („uszlachetniania”) nasi klienci otrzymują materiał dokładnie dopasowany do ich potrzeb, materiał spełniający ich oczekiwania przetwórcze (współczynnik płynięcia, czystość) oraz użytkowe (udarność, stabilność kształtu, barwa) a co najważniejsze - materiał znacznie tańszy od oryginalnego granulatu.
  Tym sposobem odbiorcy naszych re-granulatów nie tylko wykazują się świadomą odpowiedzialnością za środowisko naturalne ale również osiągają wyraźne korzyści ekonomiczne poprawiając tym samym swą konkurencyjność i pozycję na rynku.

  Zakład Produkcyjny

  ROŻNIATÓW
  PL 37-205 Zarzecze
  Rożniatów 4
  tel./fax: +48 16 640 15 27

  Siedziba Spółki

  ROŻNIATÓW
  PL 37-205 Zarzecze
  Rożniatów 4
  tel./fax: +48 16 640 15 27

  Biuro Handlowe

  ESSEN
  D-45356 Essen
  An der Walkmühle 2
  tel.: +49 201 36 40 315

  +Współpracownicy

  • Daniel Żak – Dyrektor Zakładu
  mobil : +48 601 649 631
  mail: dz@replas.eu

  • Ewelina Machnicka – Zaopatrzenie
  mobil : +48 605 280 440
  mail : em@replas.eu

  • Karolina Kołodziej – Transport
  mobil : +48 725 399 299
  mail : kko@replas.eu

  • Aneta Hejnosz – Kadry
  mobil : +48 724 993 996
  mail : ah@replas.eu

  +Współpracownicy

  • Andrzej Kubik – Prokurent
  mobil : +48 722 202 208
  mail : ak@replas.eu

  • Damian Kuras – Marketing
  mobil : +48 661 305 955
  mail : handel@replas.eu

  • Svitlana Smirnova – Marketing
  mobil : +48 665 195 055
  mail : marketing@replas.eu

  +Współpracownicy

  • Georg Bröker – Prezes Zarządu
  mobil : +49 1511 1444477
  mail : gb@replas.eu

  • Wiesława Baron – Prokurent
  mobil : +49 173 7416370
  mail : wb@replas.eu

  © REPLAS RECYCLING PLASTICS SP. Z.O.O