• Aby móc dla Państwa optymalnie projektować i ciągle ulepszać naszą stronę internetową używamy plików cookies. Za pomocą plików cookies możemy np. zapamiętać, jaki język wybrali Państwo na naszej stronie. Pozostałe informacje na temat plików cookies oraz ochrony danych osobowych znajdą Państwa w Oświadczenie o ochronie danych
 • REPLAS RECYCLING PLASTIC

  Producent modyfikowanych re-granulatów HDPE i PP

    Certified Recycling

  Dokumentacja projektowa dla zapytania ofertowego nr RPO/ 1 / 2018 dla zadania pn: Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych o mocy 199,80 kW

  REPLAS Recycling Plastics Sp. z o.o. realizując projekt pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych o mocy 199,80 kW” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE, zaprasza do składania ofert na dostawy wraz z montażem na zadanie pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych o mocy 199,80 kW” w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone na portalu Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135505

  Szczegółowy rodzaj dostaw i robót został określony w Załączniku Nr 2 do Zapytania Ofertowego i załączonej do niego dokumentacji projektowej.

  Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego, ze względu na wielkość pliku, zamieszczona została poniżej:

  Dokumentacja projektowa.pdf

  MAPA Plan zagospodarowania – 740 szt paneli 270Wp.pdf

  Przedmiar.pdf

  Schemat elektryczny.pdf

  MISJA

  Tworzywa sztuczne, zwane popularnie „plastikami” to materiały idealnie wprost nadające się do wielokrotnego przetwórstwa a ich skuteczna „reinkarnacja” nazywana recyklingiem jest wyzwaniem dla współczesnego człowieka. Nie tylko Unijna Dyrektywa z 2015 roku i przyjęta w niej „Strategia gospodarki o obiegu zamkniętym” (Circular Economy Strategy) ale przede wszystkim moralne zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń obliguje producentów wyrobów z tworzyw sztucznych do stosowania nawrotu surowcowego (tzw. „recyklatów”) i to w coraz większym stopniu. Naszym zadaniem jest przejmować z rynku poużytkowe i poprodukcyjne odpady polietylenu oraz polipropylenu a następnie modyfikując ich właściwości fizyko-chemiczne doprowadzać je do postaci w niczym nie ustępującej surowcom oryginalnym.

  W wyniku wnikliwej analizy parametrów reologicznych i wytrzymałościowych oraz zastosowania sprawdzonych receptur modyfikacji („uszlachetniania”) nasi klienci otrzymują materiał dokładnie dopasowany do ich potrzeb, materiał spełniający ich oczekiwania przetwórcze (współczynnik płynięcia, czystość) oraz użytkowe (udarność, stabilność kształtu, barwa) a co najważniejsze - materiał znacznie tańszy od oryginalnego granulatu.
  Tym sposobem odbiorcy naszych re-granulatów nie tylko wykazują się świadomą odpowiedzialnością za środowisko naturalne ale również osiągają wyraźne korzyści ekonomiczne poprawiając tym samym swą konkurencyjność i pozycję na rynku.

  Zakład Produkcyjny

  ROŻNIATÓW
  PL 37-205 Zarzecze
  Rożniatów 4
  tel./fax: +48 16 640 15 27

  Siedziba Spółki

  KRAKÓW
  PL 30-349 Kraków
  ul. Z. Miłkowskiego 3/501
  tel.: +48 12 421 76 85

  Biuro Handlowe

  ESSEN
  D-45356 Essen
  An der Walkmühle 2
  tel.: +49 201 36 40 315

  +Współpracownicy

  • Daniel Żak – Kierownik Zakładu
  mobil : +48 601 649 631
  mail: dz@replas.eu

  • Sławomir Woźniak – Marketing
  mobil : +48 609 515 700
  mail : sw@replas.eu

  • Sławomir Kopeć – Marketing
  mobil : +48 605 995 400
  mail : sk@replas.eu

  +Współpracownicy

  • Anna Jakubczak Goraj – Marketing
  mobil : +48 605 280 440
  mail : ajg@replas.eu

  +Współpracownicy

  • Georg Bröker – Prezes Zarządu
  mobil : +49 1511 1444477
  mail : gb@replas.eu

  • Susanne Schantora - Asystent
  mobil : +49 1722642104
  mail : sus@replas.eu

  • Monika Połoszynowicz - Asystent
  mobil : +48 601 649 514
  mail : mp@replas.eu

  © REPLAS RECYCLING PLASTICS SP. Z.O.O