• Korzystanie z serwisu internetowego oznacza zgodę na wykorzystanie plików Cookies, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze Państwa przeglądarki. Dowiedz się więcej.
 • REPLAS RECYCLING PLASTIC

  Producent modyfikowanych re-granulatów HDPE i PP

    Certified Recycling

  Dokumentacja projektowa dla zapytania ofertowego nr RPO/ 1 / 2018 dla zadania pn: Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych o mocy 199,80 kW

  REPLAS Recycling Plastics Sp. z o.o. realizując projekt pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych o mocy 199,80 kW” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE, zaprasza do składania ofert na dostawy wraz z montażem na zadanie pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych o mocy 199,80 kW” w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone na portalu Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135505

  Szczegółowy rodzaj dostaw i robót został określony w Załączniku Nr 2 do Zapytania Ofertowego i załączonej do niego dokumentacji projektowej.

  Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego, ze względu na wielkość pliku, zamieszczona została poniżej:

  Dokumentacja projektowa.pdf

  MAPA Plan zagospodarowania – 740 szt paneli 270Wp.pdf

  Przedmiar.pdf

  Schemat elektryczny.pdf

  MISJA

  Tworzywa sztuczne, zwane popularnie „plastikami” to materiały idealnie wprost nadające się do wielokrotnego przetwórstwa a ich skuteczna „reinkarnacja” nazywana recyklingiem jest wyzwaniem dla współczesnego człowieka. Nie tylko Unijna Dyrektywa z 2015 roku i przyjęta w niej „Strategia gospodarki o obiegu zamkniętym” (Circular Economy Strategy) ale przede wszystkim moralne zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń obliguje producentów wyrobów z tworzyw sztucznych do stosowania nawrotu surowcowego (tzw. „recyklatów”) i to w coraz większym stopniu. Naszym zadaniem jest przejmować z rynku poużytkowe i poprodukcyjne odpady polietylenu oraz polipropylenu a następnie modyfikując ich właściwości fizyko-chemiczne doprowadzać je do postaci w niczym nie ustępującej surowcom oryginalnym.

  W wyniku wnikliwej analizy parametrów reologicznych i wytrzymałościowych oraz zastosowania sprawdzonych receptur modyfikacji („uszlachetniania”) nasi klienci otrzymują materiał dokładnie dopasowany do ich potrzeb, materiał spełniający ich oczekiwania przetwórcze (współczynnik płynięcia, czystość) oraz użytkowe (udarność, stabilność kształtu, barwa) a co najważniejsze - materiał znacznie tańszy od oryginalnego granulatu.
  Tym sposobem odbiorcy naszych re-granulatów nie tylko wykazują się świadomą odpowiedzialnością za środowisko naturalne ale również osiągają wyraźne korzyści ekonomiczne poprawiając tym samym swą konkurencyjność i pozycję na rynku.

  Zakład Produkcyjny

  ROŻNIATÓW
  PL 37-205 Zarzecze
  Rożniatów 4
  tel./fax: +48 16 640 15 27

  Siedziba Spółki

  KRAKÓW
  PL 30-349 Kraków
  ul. Z. Miłkowskiego 3/501
  tel.: +48 12 421 76 85

  Biuro Handlowe

  ESSEN
  D-45356 Essen
  An der Walkmühle 2
  tel.: +49 201 36 40 315

  +Współpracownicy

  • Daniel Żak – Kierownik Zakładu
  mobil : +48 601 649 631
  mail: dz@replas.eu

  • Sławomir Woźniak – Marketing
  mobil : +48 609 515 700
  mail : sw@replas.eu

  • Sławomir Kopeć – Marketing
  mobil : +48 605 995 400
  mail : sk@replas.eu

  +Współpracownicy

  • Anna Jakubczak Goraj – Marketing
  mobil : +48 605 280 440
  mail : ajg@replas.eu

  +Współpracownicy

  • Georg Bröker – Prezes Zarządu
  mobil : +49 1511 1444477
  mail : gb@replas.eu

  • Susanne Schantora - Asystent
  mobil : +49 1722642104
  mail : sus@replas.eu

  • Monika Połoszynowicz - Asystent
  mobil : +48 601 649 514
  mail : mp@replas.eu

  © REPLAS RECYCLING PLASTICS SP. Z.O.O