• Aby móc dla Państwa optymalnie projektować i ciągle ulepszać naszą stronę internetową używamy plików cookies. Za pomocą plików cookies możemy np. zapamiętać, jaki język wybrali Państwo na naszej stronie. Pozostałe informacje na temat plików cookies oraz ochrony danych osobowych znajdą Państwa w Oświadczenie o ochronie danych
 • REPLAS RECYCLING PLASTICS

  Producent modyfikowanych re-granulatów HDPE i PP

    Certified Recycling

  PROJEKT „RECYKLING + EDUKACJA”

  GENEZA PROJEKTU

  Zdając sobie sprawę z wyzwań w zakresie ochrony dziedzictwa naturalnego oraz roli jaką w realizacji wizji zrównoważonego wykorzystania zasobów Ziemi przez obecne i przyszłe pokolenia spełniać będzie gruntowna edukacja pro-ekologiczna a jednocześnie będąc świadomym społecznej odpowiedzialności biznesu oraz potencjału wiedzy i doświadczenia zgromadzonego na przestrzeni wielu lat przez rodzime firmy w zakresie recyklingu uruchomiliśmy w porozumieniu z placówkami oświatowymi z naszego terenu oraz administracją lokalną projekt „RECYKLING + EDUKACJA”.

  Ideą projektu jest połączenie wysiłków różnych podmiotów (przedsiębiorstw, szkół, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, administracji państwowej i samorządowej oraz osób fizycznych) w procesie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego (ekologia) i ponownego wykorzystania materiałów (recykling) ze szczególnym akcentem na tworzywa sztuczne i gumę (plasto- i elastomery). Projekt ma formułę otwartą i na każdym etapie mogą do niego przystępować kolejne podmioty wnosząc swój merytoryczny czy też organizacyjny wkład w przygotowanie i realizację procesu edukacyjnego w zakresie objętym projektem.

   

  SYGNATARIUSZE i PARTNERZY

  W dniu 14.11.2019r. podpisane zostało Porozumienie, którego Sygnatariuszami zostali:

  W międzyczasie partnerstwo w ramach Projektu zadeklarowali:

   

  CELE PROJEKTU

  Celem strategicznym projektu jest podnoszenie wśród dzieci i młodzieży poziomu wiedzy o procesach recyklingu oraz ich znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społecznego, ochrony naturalnych zasobów Ziemi  i realizacji celów gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodatkowo projekt ma obudzić wrażliwość młodych ludzi wobec zagadnień praktycznej ochrony środowiska oraz zmotywować do konkretnych działań pro-ekologicznych.

  Realizując cel strategiczny projektu zdefiniowano dotychczas następujące cele doraźne:

   

  ZARZECZE – listopad 2019r.

  MISJA

  Tworzywa sztuczne, zwane popularnie „plastikami” to materiały idealnie wprost nadające się do wielokrotnego przetwórstwa a ich skuteczna „reinkarnacja” nazywana recyklingiem jest wyzwaniem dla współczesnego człowieka. Nie tylko Unijna Dyrektywa z 2015 roku i przyjęta w niej „Strategia gospodarki o obiegu zamkniętym” (Circular Economy Strategy) ale przede wszystkim moralne zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń obliguje producentów wyrobów z tworzyw sztucznych do stosowania nawrotu surowcowego (tzw. „recyklatów”) i to w coraz większym stopniu. Naszym zadaniem jest przejmować z rynku poużytkowe i poprodukcyjne odpady polietylenu oraz polipropylenu a następnie modyfikując ich właściwości fizyko-chemiczne doprowadzać je do postaci w niczym nie ustępującej surowcom oryginalnym.

  W wyniku wnikliwej analizy parametrów reologicznych i wytrzymałościowych oraz zastosowania sprawdzonych receptur modyfikacji („uszlachetniania”) nasi klienci otrzymują materiał dokładnie dopasowany do ich potrzeb, materiał spełniający ich oczekiwania przetwórcze (współczynnik płynięcia, czystość) oraz użytkowe (udarność, stabilność kształtu, barwa) a co najważniejsze - materiał znacznie tańszy od oryginalnego granulatu.
  Tym sposobem odbiorcy naszych re-granulatów nie tylko wykazują się świadomą odpowiedzialnością za środowisko naturalne ale również osiągają wyraźne korzyści ekonomiczne poprawiając tym samym swą konkurencyjność i pozycję na rynku.

  Zakład Produkcyjny

  ROŻNIATÓW
  PL 37-205 Zarzecze
  Rożniatów 4
  tel./fax: +48 16 640 15 27

  Siedziba Spółki

  ROŻNIATÓW
  PL 37-205 Zarzecze
  Rożniatów 4
  tel./fax: +48 16 640 15 27

  Biuro Handlowe

  ESSEN
  D-45356 Essen
  An der Walkmühle 2
  tel.: +49 201 36 40 315

  +Współpracownicy

  • Daniel Żak – Dyrektor Zakładu
  mobil : +48 601 649 631
  mail: dz@replas.eu

  • Katarzyna Pawlak – Zaopatrzenie
  mobil : +48 725 077 277
  mail : kp@replas.eu

  • Karolina Kołodziej – Transport
  mobil : +48 725 399 299
  mail : kko@replas.eu

  • Aneta Hejnosz – Kadry
  mobil : +48 724 993 996
  mail : ah@replas.eu

  +Współpracownicy

  • Andrzej Kubik – Prokurent
  mobil : +48 722 202 208
  mail : ak@replas.eu

  • Sławomir Woźniak – Marketing
  mobil : +48 609 515 700
  mail : sw@replas.eu

  • Piotr Boczek – Marketing
  mobil : +48 504 226 756
  mail : pb@replas.eu

  +Współpracownicy

  • Georg Bröker – Prezes Zarządu
  mobil : +49 1511 1444477
  mail : gb@replas.eu

  • Wiesława Baron – Prokurent
  mobil : +49 173 7416370
  mail : wb@replas.eu

  © REPLAS RECYCLING PLASTICS SP. Z.O.O